CONFIDENTA     www.krisstod.se - www.krisstöd.se

  


UTBILDNING

Krishjälp -temadagar och kortkurser
Kamratstöd -coaching

Sorgrådgivning och förlustbearbetning
Krisstöd, avlastningssamtal, psykologisk första hjälp-grundkurser, påbyggnadskurser, högskolekurser

HANDLEDNING

Grupper och enskilda
Processfokus – Individfokus - Variabelt fokus
Gränssnittsfrågor
Coaching

KONSULTATION 
OCH BEHANDLING

Akuta hjälpinsatser för individer, grupper och arbetsplatser
Förlustbearbetning & sorgrådgivning
Planering och organisation av psykosocialt arbetsmiljöarbete

Utredningar

TERAPI

Lösningsfokuserad samtalsbehandling
Individuell terapi:
     -fokuserad korttidsterapi
     -insiktsterapi
     -kristerapi, (akut kris eller tidigare       trauman)
     -fobier
Parterapi / familjeterapi

FÖRELÄSNING

Exempel:
"Varje människa behöver bli sedd"
"Det svåra samtalet"
"Det nya krisstödskonceptet"

"Medmänniska bättre än proffs vid kris"
"Man måste inte alltid få det ur sig!"
"Hjälp till hjälparen"
"Att utveckla sitt eget förhållningssätt"
"Etik i utsatta lägen"
"Praktisk etik i vården"
"Konstruktiv konflikthantering"

 

 

 

 

 

Klinisk forskning visar att personer och grupper som drabbats av hot och våld i arbetet och får adekvat krisstöd återhämtar sig bättre och ådrar sig färre komplikationer. Detsamma gäller för människor utsatta för stress av olika slag, t.ex. arbetsplatskonflikter.

Fr.o.m. 1 juli 2000 ansvarar arbetsgivaren för rehabilitering och behandling av anställd som drabbats av olycka, akut krissituation eller liknande allvarlig händelse, ( AFS 1999:7). Lagen gäller samtliga företag som omfattas av arbetsmiljölagen. Ensamföretagare eller familjeföretag som inte har någon anställd omfattas enbart i begränsad omfattning av anvisningarna.