CONFIDENTA     www.krisstod.se - www.krisstöd.se

  


OM FÖRELÄSAREN

Claes-Otto Hammarlund är leg.psykoterapeut och f.d. sjukhuspräst. Under mer än 40 år har han varit verksam som präst och själasörjare, både som församlingspräst och som sjukhuspräst. Han har även varit stiftssamordnare och ansvarig för sjukhuskyrkan i Stockholm. I slutet av 90-talet startade han landets första högskoleutbildning i
emotionell krishantering.

Idag är hans arbete inriktat på undervisning, forskning, handledning och patientarbete.

 

 


.

 

Claes-Otto Hammarlund har lång erfarenhet av lednings- och beredskaps-frågor, kris- och konflikthantering, samt stöd och hjälp till olycks- och våldsoffer och deras anhöriga.

Claes-Otto Hammarlund är en ofta anlitad kursledare, föredragshållare och handledare.

Förutom examina i teologi och filosofi har han diplom i gruppanalys och är även utbildad handledare i psykosocialt arbetssätt.