CONFIDENTA     www.krisstod.se - www.krisstöd.se

  


Att ge krisstöd är att vara medmänniska

Du skall…..

1. vara känd för den du hjälper och den drabbade måste få känna att din hjälp är menad som ett erbjudande.

2. i första hand lyssna mer till den drabbade än vad du pratar själv. Endast om den drabbade är helt oförmögen att prata om sin upplevelse kan du försöka hjälpa denne att formulera tankarna om det som hänt. Ibland behöver den drabbade skriva ned sin upplevelse. Barn kan behöva rita och måla.

3. inrikta samtalet på den drabbades aktuella problem och symtom.

4. vara ärlig mot den drabbade, men på ett taktfullt och empatiskt sätt.

5. hjälpa den drabbade att se realistiskt på sin situation; låt den drabbade berätta vad som hänt, inskränk dig till att korrigera uppenbara missuppfattningar eller orealistiska förväntningar.

6. hjälpa den drabbade att acceptera att ta emot hjälp.

7. acceptera den drabbades känslor som de är och hjälpa honom/henne att fritt våga uttrycka känslor t.ex. av sorg, smärta, skuld och vrede, utan att du kommenterar känslorna. Säg aldrig: ”så skall du inte känna”!

8. försöka förmedla en positiv grundstämning (först och främst genom att ta dig tid med den drabbade) och ge den drabbade hopp om att reaktionen kommer att gå över.

9. känna till och acceptera dina egna begränsningar som hjälpare.

10. vara beredd på att du själv blir berörd av det inträffade.Du skall inte….

1. ge goda råd (men dock söka avstyra självdestruktiva handlingar och beslut)

2. förmå den drabbade att i akutskedet av krisen / händelsen berätta om svåra och stressfyllda minnesbilder.

3. försöka ändra den drabbades känslor

4. prata själv för att dämpa din egen ångest.

5. avlägsna den drabbade från hans eller hennes problem.

6. tro att den drabbade till varje pris måste skyddas och inte anstränga sig.

7. uppmuntra anklagelser mot andra.

8. tro att en person, som utåt verkar lugn eller inte visar några påtagliga stressreaktioner, inte kan behöva hjälp.

”-där ingen nyckel passar öppnar tålamodet”

 

Information om sorg ....Sorg och förlust.pdf

Information om ångest.........Läs........här

 

Debriefing är inte en metod för krisstöd! Läs........här