CONFIDENTA     www.krisstod.se - www.krisstöd.se

  


LÄNKAR


https://www.svenskakyrkan.se/sorg/forsta-hjalpen-vid-sorg?fbclid=IwAR25e6dRqFS6YwAIsE67efSIGVnkFASFo2eaB
_MPq8YpCLsG324xyPInAaA


 

Några länkar vi rekommenderar:

 

om psykoterapi.....

 

om hypnos....

 

Kris- & traumacentrum

 

riktlinjer för sörjandestöd

 

EFPP inom den offentliga sektorn

 

kunskapscentrum f katastrofpsykiatri